Styczeń 2016

W dniu 18 stycznia 2016 roku firma InGas Sp. z o.o. jako pierwsza w Polsce uzyskała Certyfikat dla przedsiębiorcy nr FGAZ-P/27/001/16 w zakresie instalowania, konserwacji oraz serwisowania systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających fluorowane gazy cieplarniane ? zgodnie z obowiązkiem jego posiadania wynikającym z ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881)

 

W dniu 18.01 2016 r. proponujemy Państwu szkolenie dla Operatorów Systemów Ochrony Przeciwpożarowej zawierających substancje zubożające warstwę ozonową oraz niektóre fluorowane gazy cieplarniane. Seria wykładów skierowana jest przede wszystkim do obecnych i przyszłych Operatorów F-gazów z definicji i w następstwie wejścia w życie Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Czytaj więcej

Wrzesień 2014

W dniach 16-19 wrześna odbędzie się kolejne szkolenie zorganizowane przez CNBOP-PIB pt. ?Stałe urządzenia gaśnicze gazowe w ochronie przeciwpożarowej?. W ramach Partnerstwa dla Edukacji  o Bezpieczeństwie, jako jeden z Partnerów i wykładowców serdecznie zapraszamy.

Czytaj więcej

Grudzień 2013

W dniach 13-16 grudnia odbędzie się kolejne szkolenie zorganizowane przez CNBOP-PIB pt. ?Stałe urządzenia gaśnicze gazowe w ochronie przeciwpożarowej?. W ramach Partnerstwa dla Edukacji  o Bezpieczeństwie, jako jeden z Partnerów i wykładowców serdecznie zapraszamy.

Czytaj więcej

Kwiecień 2013

W dniach 16-19 kwietnia odbędzie się kolejne szkolenie zorganizowane przez CNBOP-PIB pt. ?Stałe urządzenia gaśnicze gazowe w ochronie przeciwpożarowej?. W ramach Partnerstwa dla Edukacji  o Bezpieczeństwie, jako jeden z Partnerów i wykładowców serdecznie zapraszamy.

Czytaj więcej

Grudzień 2012

Miło nam poinformować, że wzieliśmy udział w projekcie SZLACHETNA PACZKA.

Czytaj więcej

Listopad 2012

W dniach 14 ? 16 listopada odbyło się  szkolenie zorganizowane przez CNBOP-PIB pt. ?Stałe urządzenia gaśnicze gazowe w ochronie przeciwpożarowej?. W ramach partnerstwa dla edukacji  o bezpieczeństwie, aktywnie uczestniczyliśmy w organizacji i merytorycznym przebiegu tego szkolenia.  Było to pierwsze w kraju tego typu przedsięwzięcie edukacyjne, zakończone egzaminem i certyfikatami, potwierdzającymi kompetencje uczestników. Duże zainteresowanie obecnych i potencjalnych uczestników pozwala przewidywać, że kolejne szkolenia i warsztaty
z zakresu SUG gazowych odbędą się już wiosną przyszłego roku.

Czytaj więcej