Urządzenia gaśnicze - Modułowe urządzenia gaśnicze MUG

Wybór środka gaśniczego i sposób jego podawania wpływa na rodzaj zaworów Modułowych Urządzeń Gaśniczych. Rozróżnia się dwa podstawowe systemy urządzeń MUG, działania bezpośredniego lub pośredniego. System bezpośredni – środek gaśniczy jest transportowany poprzez przewód TPD dokładnie do źródła pożaru. System pośredni – przewód TPD lub czujki pożarowe inicjują otwarcie zaworu zbiornika ze środkiem gaśniczym. Środek transportowany jest rurociągami i podawany dyszami do przestrzeni chronionej

schem2

MUG bezpośredniego działania – z głowicami typu DLP i DHP

schem1

MUG pośredniego działania z dodatkowym sterowaniem automatycznym

schem3

MUG pośredniego działania – z głowicami typu ILP i IHP

Koszt wykonania systemu określany jest indywidualnie, po szczegółowej analizie zakresu ochrony, a także po uzgodnieniach, dotyczących doboru parametrów technicznych stosowanych podzespołów.
W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt.