Profesjonalny system gaszenia serwerowni od InGas

Serwerownia jest najistotniejszym miejscem w niemal każdej posiadającej to pomieszczenie firmie. W jej wnętrzu znajdują się komputery gromadzące dane na temat działalności przedsiębiorstwa, oferowanych przez nie produktów oraz usług, a także informacje związane z personelem czy kontrahentami. Utrata tak cennych zasobów w wielu przypadkach może oznaczać nie tylko poważne straty finansowe dla firmy, ale nawet jej upadłość. Profesjonalne i nowoczesne zabezpieczenia przeciwpożarowe w serwerowniach dostarczane przez InGas pozwolą Państwu efektywnie chronić najważniejszy element firmy, którym są dane.

Kompleksowy system gaszenia serwerowni, który proponujemy obejmuje dwa główne czynniki. Pierwszym z nich jest wczesna detekcja dymu, a drugim automatycznie uruchamiające się urządzenia gaśnicze bazujące na czystych środkach gaśniczych, gazowych. Obie wspomniane składowe systemu mogą istnieć niezależnie od siebie, jednak aby zapewnić pełną skuteczność i niezawodność działania instalacji w większości przypadków warto postawić na jeden, zintegrowany system.

Systemy wczesnej detekcji dymu – zabezpieczenie serwerowni

System wczesnej detekcji dymu (nazywany także systemem zasysającym) stanowi podstawowy element ochronny, jeśli chodzi o zabezpieczenia przeciwpożarowe w serwerowniach. Urządzenia te – za sprawą ciągłego zasysania powietrza z wnętrza poddawanego kontroli obszaru – umożliwiają błyskawiczne wykrycie powstającego pożaru już w jego bardzo wczesnym stadium. Dzięki precyzyjnej i niezwykle szybkiej analizie powietrza, proponowane przez nas systemy detekcyjne informują o zagrożeniu nawet wtedy, gdy dym jest jeszcze zupełnie niewidoczny.

W ramach naszej oferty proponujemy Państwu wysokiej jakości systemy zasysające, pochodzące od cenionych i cieszących się powszechnym zaufanie producentów, spośród których wymienić można marki Schrack-Seconet, Stratos, Xtralis (Vesda). Produkty wspomnianych firm charakteryzują się bardzo wysoką czułością, cichą pracą, a także możliwością dopasowania do niemal każdych warunków roboczych.

Instalacje oraz stałe urządzenia do gaszenia serwerowni

Głównym zadaniem oferowanych przez InGas instalacji gaśniczych jest automatycznie rozpoczynane gaszenie serwerowni w momencie wykrycia pożaru, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa osobom przebywających w pomieszczeniu. Najczęściej stosujemy jednostrefowe instalacje gaśnicze posiadające zbiorniki, dysze oraz rurociągi umiejscowione bezpośrednio wewnątrz zabezpieczanej kubatury. W rzadszych, wymagających tego przypadkach, wykorzystujemy także instalacje wielostrefowe, bazujące na współdzielonych zbiornikach ze środkiem gaśniczym.

System gaszenia gazem serwerowni

Samo gaszenie serwerowni realizowane jest za pośrednictwem proponowanych przez nas urządzeń, które może bazować na gazach chemicznych – zamiennikach halonu, takich jak FM-200 (HFC227ea), Novec 1230 (FK-5-1-12)- lub na gazach obojętnych. W tym drugim przypadku procedura gaszenia polega na zredukowaniu poziomu stężenia tlenu wewnątrz chronionego pomieszczenia i może wykorzystywać:

  • czysty argon (IG01),
  • czysty azot (IG100),
  • mieszaninę azotu oraz argonu w proporcjach 1:1 (IG55; nazwa handlowa “Argonite”),
  • mieszaninę azotu, argonu i dwutlenku węgla w proporcjach kolejno: 52, 40 oraz 8% (IG541; nazwa handlowa “Inergen”).

Urządzenia gaśnicze zapewniają bezpieczne dla pamięci dyskowych (HDD) podawanie środka gaśniczego z użyciem tzw. cichych dysz
Wszystkie proponowane przez naszą firmę systemu gaszenia serwerowni opatrzone są certyfikatami zgodności CNBOP, aprobatami technicznymi oraz znakami budowlanymi B.

Jeśli chodzi natomiast o stałe urządzenia gaśnicze (w skrócie SUG), stosujemy je do kompleksowej ochrony całej powierzchni serwerowni lub tylko konkretnych, wskazanych przez Państwo stref oraz pojedynczych elementów wyposażenia. Na konstrukcję SUG-ów składają się m.in. dysze, orurowanie, zawory wyposażone w wyzwalacze elektryczne lub pneumatyczne, a także jedna lub wiele butli przechowujących środek gaśniczy. Ilość środka gaśniczego zawsze jest przez nas precyzyjnie dobierana w stosunku do kubatury pomieszczenia, przy jednoczesnym uwzględnieniu jego bezpiecznego stężenia, wynikającego z funkcjonujących w Polsce i Europie standardów. SUG-i – w zależności od zastosowanego w danej serwerowni systemu gaszenia – mogą aplikować środek gaśniczy miejscowo lub podawać go do całego chronionego pomieszczenia.