Co nowego?

W czerwcu br. ukazała się na stronie PKN Polska Norma PN-EN 15004-1:2019-06 Stałe urządzenia gaśnicze Urządzenia gaśnicze gazowe Część 1: Projektowanie, montaż i konserwacja
Zastępuje PN-EN 15004-1:2008

Norma (opublikowana w języku angielskim) jest modyfikacją normy ISO 14520-1 z 2015 roku. Modyfikacja polega na wprowadzeniu do EN wszystkich norm europejskich związanych z gaszeniem gazowym i wymaganiami oraz metodami badań dla podzespołów stałych urządzeń gaśniczych SUG gazowych (seria EN 12094 oraz EN54).

(więcej…)

Czytaj więcej