Dzień dobry. Szanowni “wizytatorzy” naszej strony. Otwieramy panel techniczny – miejsce, w którym zamierzamy poruszać ciekawe tematy z dziedziny zabezpieczeń przeciwpożarowych a także prowadzić wymianę myśli i spostrzeżeń w nurtujących nas i Państwa kwestiach, związanych głównie z gaszeniem gazem. Zapraszamy do odwiedzania, dyskusji i poruszania różnych, nawet trudnych zagadnień.

Pozdrawiam
Krzysztof Fiejko

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBIEKTÓW DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z satysfakcją informujemy, że we wrześniu 2020 r. zakończyliśmy kilkumiesięczne prace związane z kolejną instalacją systemu bezpieczeństwa pożarowego w zamku królewskim na Wawelu. Tym razem, w konsorcjum Schrack – Seconet Polska Sp. z o.o. – InGas Sp. z o.o., zabezpieczamy cztery sale, w których zlokalizowano nową wystawę stałą “Sztuka wschodu. Namioty Tureckie”. Wystawa otwarta została w dniu 11 września br., o czym informujemy w zakładce – aktualności.

 

Specyfiką ochrony przeciwpożarowej obiektów dziedzictwa narodowego a w tym przypadku również dziedzictwa światowego jest połączenie najwyższego poziomu zabezpieczeń z minimalną ingerencją w strukturę architektoniczną obiektów i ich wyposażenia. Systemy wykrywania pożaru, sygnalizacji zagrożeń, automatycznego gaszenia czystymi środkami gaśniczymi, bezpiecznej ewakuacji itp muszą być dyskretnie wkomponowane a jednocześnie zapewnić szybkie i skuteczne działanie. Od prawie 20 lat mamy zaszczyt uczestniczyć w budowie systemów zabezpieczających Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu i wydaje się – nie jest to nasze ostatnie przedsięwzięcie w tym muzeum o charakterze rezydencji historycznej.

KF

Czytaj więcej

Jest już “nasza norma” PN-EN 15004-1:2019-06

Co nowego?

W czerwcu br. ukazała się na stronie PKN Polska Norma PN-EN 15004-1:2019-06 Stałe urządzenia gaśnicze Urządzenia gaśnicze gazowe Część 1: Projektowanie, montaż i konserwacja
Zastępuje PN-EN 15004-1:2008

Norma (opublikowana w języku angielskim) jest modyfikacją normy ISO 14520-1 z 2015 roku. Modyfikacja polega na wprowadzeniu do EN wszystkich norm europejskich związanych z gaszeniem gazowym i wymaganiami oraz metodami badań dla podzespołów stałych urządzeń gaśniczych SUG gazowych (seria EN 12094 oraz EN54).

(więcej…)

Czytaj więcej