Systemy Sygnalizacji Pożarowej

Oferujemy Systemy Sygnalizacji Pożarowej (SSP) oparte o urządzenia wiodących producentów takich jak Schrack-Seconet, Polon-Alfa, Zettler, Esser, Siemens.

Systemy sygnalizacji pożarowej mają za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa pracy obiektu oraz ludzi poprzez skuteczne i wczesne wykrycie zjawisk pożarowych oraz współpracę z innymi urządzeniami i systemami (oddymianie, wentylacja, klimatyzacja, kontrola dostępu itp.), a następnie odpowiednio szybkie zaalarmowanie odpowiednich służb.

Oferujemy pełen zakres usług: projekt wykonawczy, dostawa i montaż, uruchomienie systemu, dokumentacja powykonawcza oraz konserwacja w okresie gwarancji jak i po jej zakończeniu.

Dowodem naszych wysokich kompetencji i doświadczenia jest Certyfikat VdS jako Wykonawcy instalacji systemów sygnalizacji pożarowej w Polsce.

BMA-Errichter Polen