Usługi dodatkowe - InGas.pl

  • Wykonywanie projektów technicznych, z wymaganymi uzgodnieniami
  • Przeglądy stałych i modułowych urządzeń gaśniczych gazowych, systemów sygnalizacji pożarowej, systemów wczesnej detekcji dymu.
  • Testy szczelności pomieszczeń gaszonych (Door Fan Test).
  • Napełnienie środkiem gaśniczym FM-200 oraz gazami obojętnymi.
  • Badania UDT zbiorników