Stałe urządzenia gaśnicze

Instalowane przez nas urządzenia gaśnicze służą do zabezpieczania zarówno całej kubatury pomieszczeń jak również poszczególnych elementów ich wyposażenia. Środek gaśniczy podawany może być metodą całkowitego wypełnienia lub miejscowo, z wydłużonym czasem podawania.

Projektowane i budowane przez nas systemy składają się zazwyczaj z:

 • Instalacji gaśniczych gazowych,
 • Instalacji sygnalizacji pożarowej, sterowania gaszeniem oraz sterowania urządzeniami klimatyzacji i wentylacji,
 • Adaptacji budowlanych pomieszczeń gaszonych, w celu zapewnienia ich szczelności,
 • Znaków bezpieczeństwa, dotyczących ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej,
 • Podręcznego sprzętu gaśniczego w obiektach wyposażanych w automatyczne instalacje gaśnicze.

Stałe Urządzenia Gaśnicze projektowane i wykonywane są w oparciu o aktualnie obowiązujące standardy, między innymi:

 • PN-EN 15004:2008 Stałe urządzenia gaśnicze. Urządzenia gaśnicze gazowe. Część 1: Ogólne wymagania dotyczące projektowania i instalowania
 • ISO 14520-1 :2015 Gaseous fire- extinguishing systems – Physical properties ans system design -Part 1: General requirements
 • NFPA 2001 Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems 2015 Edition
 • PKN-CEN/TS 54-14:2006 – Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
 • Zalecenia VdS 2095 “Recommendation for Automatic Fire Detection Systems, Planning and Installation”
 • Zalecenia VdS 2304 “Equipment monitoring for Electric and Electronic Systems”
 • Podręcznik projektanta systemów sygnalizacji pożarowej CNBOP/SITP/ITB.

Instalacje gaśnicze

Podstawowym celem zastosowania oferowanych instalacji gaśniczych jest zapewnienie automatycznego gaszenia wykrytego pożaru oraz zapewnienie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w pomieszczeniu chronionym w czasie wyładowania środka gaśniczego,

Zwykle  przewiduje się budowę instalacji gaśniczych jednostrefowych, ze zbiornikami, rurociągami i dyszami wewnątrz chronionej kubatury. W niektórych przypadkach preferowane są instalacje gaśnicze wielostrefowe, dysponujące wspólnym zapasem środka gaśniczego.

Oferujemy instalacje gaśnicze z wykorzystaniem następujących środków gaśniczych:

Gazy obojętne (działanie polega na redukcji stężenia tlenu w pomieszczeniu chronionym) systemy LPG INERT oraz LPG iFlow (system ze stałym wypływem środka gaśniczego) 200 i 300 bar:

 • IG01- czysty argon,
 • IG100 -czysty azot,
 • IG55 mieszanina 50% azotu i  50 % argonu (znana pod nazwą handlową argonite)
 • IG541  mieszanina 40% argonu IG01, 52%  azotu IG100)oraz 8% dwutlenku węgla CO2 (znana pod nazwą handlową inergen).

Gazy chemiczne – zamienniki halonu:

 • FM-200 (HFC227ea) – LPG HFC 227ea (wcześniej Hygood FM-200),
 • Novec 1230 (FK-5-1-12),
 • CEA-410 – Saval CEA-410 (tylko rozbudowy istniejących systemów).

Wszystkie oferowane przez nas systemy posiadają aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności CNBOP oraz są znakowane znakiem budowlany B.

Dowodem naszych wysokich kompetencji i doświadczenia jest wdrożony System Zarządzania Jakością wg ISO 9001 oraz pierwszy w Polsce, oparty na podstawie wymagań europejskich towarzystw ubezpieczeniowych, Certyfikat CNBOP potwierdzający jakość świadczonych przez nas usług z zakresu stałych urządzeń gaśniczych gazowych.

Instalacja przedstawiająca stałe urządzenie gaśnicze
Instalacja sygnalizacji pożarowej i sterowania gaszeniem

Instalacje sygnalizacji pożarowej i sterowania gaszeniem

Proponujemy zazwyczaj centralę sygnalizacji pożarowej dedykowaną do obsługi urządzeń gaśniczych, współpracującą z czujkami pożarowymi oraz kompletem osprzętu gaszenia. Współpracujemy z takimi firmami jak Siemens (d. CERBERUS), Schrack-Seconet, Polon Alfa. Instalacje sygnalizacji pożarowej i sterowania gaszeniem mogą być rozbudowane o systemy wczesnej detekcji dymu oraz o systemy wizualizacji i zarządzania.

Testy szczelności pomieszczeń

Wykonujemy testy szczelności pomieszczeń gaszonych wg PN-EN15004-1 załącznik E (metodą wentylatora drzwiowego opracowaną przez firmę Retrotec). Do przeprowadzenia testu stosowany jest wentylator montowany w ościeżnicy drzwi. Nie są wykorzystywane żadne środki chemiczne. Test jest bezinwazyjny. Merytoryczne opracowanie danych, uzyskanych w trakcie testu, dokonywana jest w siedzibie InGas. Użytkownik otrzymuje dokumentację testu zawierającą opis, dane wejściowe, wydruk z programu, zdjęcia sytuacyjne ewentualnie stwierdzonych nieszczelności, karty pomiarów oraz uwagi końcowe stanowiące interpretację wyników i sugestie działań poprawiających pożarowe warunki szczelności pomieszczenia (np. wydłużenie czasu retencji).

Proces testowania szczelności pomieszczeń

Instalacje gazowe gaśnicze znajdują swoje zastosowanie przede wszystkim w miejscach, gdzie nie ma możliwości korzystania z pozostałych rozwiązań (zwłaszcza wodnych) albo nie zaleca się ich wykorzystywania. Z pomocą naszej firmy można zbudować stałe urządzenia gaśnicze gazowe w dowolnym obiekcie. Gwarantujemy wysoki poziom wykonania usługi oraz profesjonalne, indywidualne podejście do klienta. Zapraszamy do zaznajomienia się z naszymi propozycjami.

Mechanizm działania i budowa stałych urządzeń gaśniczych

Tworzone przez InGas instalacje korzystają ze środków gaśniczych w postaci gazów obojętnych lub chemicznych (alternatywy dla halonu). Ich działanie jest dość zbliżone do siebie, ale z zasadniczymi różnicami.

W przypadku gazów obojętnych mowa o wypieraniu tlenu atmosferycznego z miejsca pożaru. Oparte na tym rozwiązaniu stałe urządzenia gaśnicze redukują poziom tlenu w atmosferze do ok. 12%. Wymagają przechowywania w butlach (80 dm3 lub 140 dm3) o wysokim ciśnieniu (od 200 do 300 barów). Na ich korzyść przemawia ogromna skuteczność oraz całkowity brak negatywnego wpływu na środowisko.

Gazy chemiczne (chlorowcopochodne węglowodorów) wyróżniają się mechanizmem działania opartym na efekcie schładzania poprzez przejście cząsteczek gazu przez strefę płomieni. W tym samym czasie w niewielkim stopniu oddziałują chemicznie na proces spalania, co skutkuje krótkotrwałym zamgleniem pomieszczenia. Reakcje chemiczne i wysoka temperatura powodują rozkład, w wyniku którego cząsteczki fluoru wiążą się z wodorem i powstaje fluorowodór. Wytrącanie tego czynnika zminimalizowano przez bardzo krótki czas wyładowania (ok. 6 do 10 sekund) oraz niskie stężenie projektowe (mniej niż 10%), przez co gaz nie stanowi zagrożenia dla ludzi. Popularnym gazem chemicznym jest m.in. FM 200, Novec 1230.

Wybór pomiędzy rodzajami oferowanych gazów zależy od założeń projektowych oraz wymagań naszych klientów. Dlatego dostosowujemy rozwiązania do każdej sytuacji.

Typowe stałe urządzenia gaśnicze gazowe składają się z centrali sterującej, czujek pożarowych , zbiorników z gazem, ręcznych przycisków(STARToraz STOP) , elektrozaworów oraz dysz. Każdy wykorzystywany przez nas element cechuje się wyjątkową trwałością, odpornością na czynniki zewnętrzne, a przede wszystkim niezawodnością i stabilnością działania.

Zalety wykorzystywania stałych urządzeń gaśniczych gazowych

Gazowe systemy gaśnicze świetnie sprawdzają się do gaszenia pożarów grupy A (ciał stałych), B (cieczy) oraz C (gazów, zawiesin pyłów w powietrzu). Szczególnie dobrym pomysłem jest stosowanie ich tam, gdzie znajdują się cenne urządzenia, dane bądź materiały o wysokiej wartości. Kolejną zaletą, która wyróżnia stałe urządzenia gaśnicze gazowe, jest działanie jedynie w pomieszczeniach, dla których zostały zaprojekowane i zbudowane. W ten sposób lokalizuje i ogranicza się akcję gaśniczą, a w konsekwencji nie naraża pozostałych pomieszczeń na straty spowodowane wodą używaną przez jednostki ratownicze.

Warto też wyszczególnić zalety płynące z wykorzystywania konkretnych gazów z naszej oferty.

1. Gazy obojętne i ich mieszaniny (tj. Argonite (IG-55), Inergen (IG-541), czysty azot (IG-100, lub czysty argon (IG-01)):

– są nietoksyczne,
– całkowicie bezpieczne dla środowiska,
– nie powodują zamglenia pomieszczeń,
– redukują zawartość tlenu do poziomu uniemożliwiającego proces spalania.

2. Gazy chemiczne (np.FM-200, Novec 1230,):

– krótki czas uwalniania,
– relatywnie bezpieczne dla środowiska,
– są doskonałym izolatorem dla urządzeń elektronicznych,
– nie produkują osadów.

Bezpieczne gaszenie w miejscach wymagających szczególnej uwagi
Ze względu na swoje zalety, gazy obojętne oraz chlorowcopochodne węglowodorów znajdują swoje zastosowanie w wielu miejscach. Należą do nich m.in.:

– szpitale i laboratoria farmakologiczne,
– archiwa, muzea oraz biblioteki,
– zakłady produkcyjne i energetyczne,
– serwerownie, pomieszczenia komputerowe lub centra przetwarzania danych,
– elektrownie czy elektrociepłownie,
– różnego rodzaju magazyny,
– inne podobne obiekty o podwyższonym ryzyku łatwego rozprzestrzeniania się ognia.

Najpopularniejsze środki stosowane w stałych urządzeń gaśniczych gazowych

W ramach naszej oferty proponujemy wykonanie systemów z wykorzystaniem kilku różnych środków gaśniczych. Wszystkie produkowane są ze spełnieniem norm bezpieczeństwa, a oprócz tego wykazują się też znakomitym poziomem efektywności. Część z nich jest szczególnie chętnie wybierana przez klientów. Oto uproszczony opis najpopularniejszych środków z naszej oferty:

Novec 1230

Novec 1230. Aktywny środek gaśniczy, który łączy mechanizmy fizyczne oraz chemiczne celem błyskawicznego gaszenia płomieni. Novec 1230 jest bezbarwny i niemal bezwonny. Minimalna toksyczność pozwala na zastosowanie w miejscu przebywania ludzi, ponieważ nie redukuje w znaczącym stopniu poziomu tlenu w pomieszczeniu. Nie pozostawia osadów w związku z tym, należy do grupy tzw. czystych środków gaśniczych.

FM 200

FM 200. Absorbuje ciepło, przez co przerywa proces spalania już na poziomie cząsteczkowym. Tak jak Novec 1230 również należy do czystych środków gaśniczych. Jest uważany za bezpieczny zamiennik halonu, ponieważ nie wpływa negatywnie ani na otoczenie, ani na ludzi. Najczęściej stosowany do gaszenia serwerowni, rozdzielni oraz innych miejsc gromadzących urządzenia elektroniczne.

Inergen

Inergen (IG-541), azot (IG-100), argon (IG-01). W wyniku jego działania obniża się poziom zawartości tlenu w pomieszczeniu do stopnia, który uniemożliwia rozprzestrzenianie się ognia, ale zarazem nie ogranicza możliwości oddychania. To mieszanka złożona wyłącznie z naturalnych gazów, przez co wykorzystujące ją stałe urządzenia gaśnicze gazowe są bezpieczne dla otoczenia i środowiska. Mieszanina umożliwia stosunkowo długi czas utrzymania atmosfery gaśniczej. Ugasza ogień już w fazie początkowej. W ten sposób oddala zagrożenie dalszego pożaru.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu uzyskania szczegółowej wyceny dopasowanego do Państwa potrzeb, nowoczesnego i efektywnego stałego urządzenia gaśniczego.Jako specjaliści w dziedzinie instalacji gaśniczych służymy także profesjonalnym doradztwem technicznym.