Z satysfakcją informujemy, że we wrześniu 2020 r. zakończyliśmy kilkumiesięczne prace związane z kolejną instalacją systemu bezpieczeństwa pożarowego w zamku królewskim na Wawelu. Tym razem, w konsorcjum Schrack – Seconet Polska Sp. z o.o. – InGas Sp. z o.o., zabezpieczamy cztery sale, w których zlokalizowano nową wystawę stałą “Sztuka wschodu. Namioty Tureckie”. Wystawa otwarta została w dniu 11 września br., o czym informujemy w zakładce – aktualności.

 

Specyfiką ochrony przeciwpożarowej obiektów dziedzictwa narodowego a w tym przypadku również dziedzictwa światowego jest połączenie najwyższego poziomu zabezpieczeń z minimalną ingerencją w strukturę architektoniczną obiektów i ich wyposażenia. Systemy wykrywania pożaru, sygnalizacji zagrożeń, automatycznego gaszenia czystymi środkami gaśniczymi, bezpiecznej ewakuacji itp muszą być dyskretnie wkomponowane a jednocześnie zapewnić szybkie i skuteczne działanie. Od prawie 20 lat mamy zaszczyt uczestniczyć w budowie systemów zabezpieczających Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu i wydaje się – nie jest to nasze ostatnie przedsięwzięcie w tym muzeum o charakterze rezydencji historycznej.

KF