W dniach 14 ? 16 listopada odbyło się  szkolenie zorganizowane przez CNBOP-PIB pt. ?Stałe urządzenia gaśnicze gazowe w ochronie przeciwpożarowej?. W ramach partnerstwa dla edukacji  o bezpieczeństwie, aktywnie uczestniczyliśmy w organizacji i merytorycznym przebiegu tego szkolenia.  Było to pierwsze w kraju tego typu przedsięwzięcie edukacyjne, zakończone egzaminem i certyfikatami, potwierdzającymi kompetencje uczestników. Duże zainteresowanie obecnych i potencjalnych uczestników pozwala przewidywać, że kolejne szkolenia i warsztaty
z zakresu SUG gazowych odbędą się już wiosną przyszłego roku.