W maju 2011 roku uzyskaliśmy pierwszy w Polsce, oparty na podstawie wymagań europejskich towarzystw ubezpieczeniowych, Certyfikat CNBOP (nr U/001/2011) potwierdzający jakość świadczonych przez nas usług z zakresu stałych urządzeń gaśniczych gazowych.