Firma otrzymała Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za rok 2010. Wyróżnienie certyfikatem świadczy o tym, że:
firma ma bardzo dobrą kondycję i płynność finansową,
 
ryzyko transakcji z firmą jest minimalne,

firma systematycznie realizuje zobowiązania.