W październiku 2012 r. firma InGas zawarła z CNBOP-PIB porozumienie  o  partnerstwie dla edukacji o bezpieczeństwie. Deklarujemy  współpracę w działalności szkoleniowej CNBOP-PIB, oferując posiadany  potencjał wiedzy i doświadczeń firmy profesjonalnie zajmującej się projektowaniem, budową, odbiorami  i konserwacją stałych urządzeń gaśniczych gazowych.

 

W dniach: 09-10 października 2012 wraz z firmą Schrack-Seconet oraz producentami innych systemów, współorganizowaliśmy Ogólnopolskie Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego. Zakres merytoryczny spotkania oprócz Stałych Urządzeń Gaśniczych, Systemów Sygnalizacji Pożarowej obejmował również, DSO, oddymianie, automatykę budynku, CCTV oraz okablowanie strukturalne.